SECRETARIAATSDIENST

Voor KMO's en zelfstandigen


Voor welke diensten kan u bij ons terecht?


De focus ligt vooral op alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten.

U bent vrij om hier een eigen invulling aan te geven. 

Hierna vindt u een kleine greep van de mogelijkheden.

ADMINISTRATIE en SECRETARIAAT


 • Voorbereidend werk voor uw accountant
 • Opstellen en opvolgen van offertes, facturen, bedrijfsinformatie,...

 • Briefwisseling en andere correspondentie
 • Opstellen en updaten spreadsheets en rapporten
 • Database onderhoud
 • Onthaal (telefoon en receptie)
 • Personeelsadministratie
 • Transcriptie
 • Agendabeheer en notulen tijdens vergaderingen
 • Ontwikkelen presentaties
 • ....